OFERTA

BADANIA LEKARSKIE
OKRESOWE
WSTĘPNE
KONTROLNE

Badania medycyny pracy przeprowadzamy zarówno dla zakładów pracy jak i dla osób indywidualnych. Wszystkie badania realizujemy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w Poradni Medycyny Pracy „Jeżyce”, uzyskają Państwo pod numerem tel. 61 847 35 44

OFERTA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

badania wstępne:
 – przed przyjęciem do pracy,
 – po zmianie stanowiska pracy,
– jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy (wystąpią nowe narażenia)
badania okresowe dla osób już zatrudnionych przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)

POZOSTAŁE BADANIA

 – badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 – badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
 – badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia) – wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.
 – badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, wyższych
 – badania do pracy na wysokości
 – badania psychotechniczne

Badania i konsultacje w Pracowni Badań Psychotechnicznych w ramach Poradni Medycyny Pracy „Jeżyce” w Poznaniu:

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW(WSTĘPNE I OKRESOWE)

 – zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E) oraz kierowców taksówek
 – prowadzących samochód w celach służbowych
 – kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 – pojazdów uprzywilejowanych
 – kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 – kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów jazdy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW MASZYN 

 – wózków widłowych i wózków paletowych
 – suwnic
 – żurawi
 – dźwigów
 – sprzętu drogowego
 – sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, ładowarek)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW SKIEROWANYCH PRZEZ STRAROSTĘ/POLICJĘ Z POWODU:

 – kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 – przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 – spowodowania wypadku drogowego
 – popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
 – starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Skip to content