Badania lekarskie, okresowe, wstępne, kontrolne Poznań

Oferta badań profilaktycznych:

 • badania wstępne:
  1. przed przyjęciem do pracy,
  2. po zmianie stanowiska pracy,
  3. jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia.
 • badania okresowe dla osób już zatrudnionych przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)

Pozostałe badania:

 • badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • badania dla kierowców do świadectwa kwalifikacji
 • badania sanitarno-epidemiologiczne do pracy w kontakcie z żywnością (książeczka zdrowia) – wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, wyższych
 • badania do pracy na wysokości
 • badania psychotechniczne

Badania medycyny pracy Poznań przeprowadzamy zarówno dla zakładów pracy jak i dla osób indywidualnych. Wszystkie badania realizujemy na miejscu w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wykonywanych badań oraz rejestracji na badania w Poradni Medycyny Pracy „Jeżyce” w Poznaniu na ul. Słowackiego 43 uzyskają Państwo pod numerem tel. 61 847 35 44:

 

 

Badania i konsultacje w Pracowni Badań Psychotechnicznych w ramach Poradni Medycyny Pracy „Jeżyce” w Poznaniu:

badania psychologiczne kierowców (wstępne i okresowe):

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E) oraz kierowców taksówek
 • prowadzących samochód w celach służbowych 
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów jazdy

badania psychologiczne operatorów maszyn (wstępne i okresowe):

 • wózków widłowych i wózków paletowych
 • suwnic
 • żurawi
 • dźwigów
 • sprzętu drogowego
 • sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, ładowarek)

badania psychologiczne kierowców skierowanych przez Starostę/ policję z powodu:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku drogowego
 • popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
 • starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

badania psychologiczne wysokościowe,

wszelkie badania oraz konsultacje na zlecenie lekarza medycyny pracy,

badania psychologiczne, związane z procedurą awansu zawodowego,

badania psychologiczne, zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów.

Słuchamy naszych Pacjentów!

Zależy nam by Pacjenci i Pracodawcy byli zadowoleni z usług naszego centrum medycyny pracy. Dogodny dojazd w centrum Poznania, przyjazna atmosfera wizyt lekarskich i sprawnie przeprowadzane badania lekarskie służą zapewnieniu komfortu Pacjentów. Wprowadzamy nowe usprawnienia by usługi medycyny pracy były realizowane zgodnie z przepisami prawa i oczekiwaniami współpracujących Pracodawców. Jeśli mają Państwo uwagi co do działań Poradni uprzejmie prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: rejestracja@medycynapracy-poznan.pl

0/5 (0 Reviews)