PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ


Pacjent zgłasza się na badania rano, gdyż jest to najlepsza pora dla wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych.
Pobranie krwi odbywa się na czczo, rano, po uprzednim wypoczynku nocnym. W dniu poprzedzającym badanie medycyny pracy należy unikać intensywnych wysiłków fizycznych, zachować dotychczasową dietę i nie pić nadmiernej ilości płynów.
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do badań jest posiadanie aktualnego dowodu tożsamości oraz właściwego skierowania na badania.
Po przyjściu do Poradni Medycyny Pracy „Jeżyce” na ul. Słowackiego 43, Poznań, każdy Pacjent powinien zgłosić się w pierwszej kolejności do recepcji, w której zostawia skierowanie oraz otrzymuje informację do jakiego lekarza ma się zgłosić. W dalszej kolejności po badaniu i przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego na temat stanu zdrowia Pacjent kierowany jest na dalsze konsultacje specjalistyczne i diagnostyczne.
Po zakończeniu specjalistycznych konsultacji lekarskich i diagnostycznych lekarz medycyny pracy ocenia czy wyniki wszystkich zleconych badań są podstawą do wydania orzeczenia lekarskiego.
Do wystawienia faktury potrzebne są następujące dane:
-pełna nazwa firmy,
-adres firmy,
-NIP firmy.

JAK POPRAWNIE WYPEŁNIAĆ SKIEROWANIE PRACOWNIKA

NA BADANIA W RAMACH MEDYCYNY PRACY W POZNANIU
Wypełniając skierowanie należy uwzględnić następujące informacje:
-Oznaczenie pracodawcy (pełna nazwa, dane adresowe, NIP)
-Miejscowość i data wystawienia skierowania (skierowanie powinno być wystawione nie później niż 30 dni przed datą badań!)
-Wskazanie rodzaju badań profilaktycznych: wstępne – przed rozpoczęciem pracy
okresowe – przedłużające ważność zaświadczenia o zdolności do pracy
kontrolne – po zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni (pracownik winien dołączyć do skierowania zaświadczenie o zakończeniu leczenia i/lub braku przeciwwskazań do podjęcia pracy)
-Dane pracownika
-Nazwę stanowiska pracy
-Krótki opis stanowiska pracy

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe występujące na stanowisku pracy, umieszczone w pięciu grupach:
I. Czynniki fizyczne:
-hałas (powyżej NDN/ poniżej NDN),
-wibracja miejscowa – kończyny górne (powyżej NDN/ poniżej NDN),
-wibracja ogólna – całe ciało (powyżej NDN/poniżej NDN),
-ultradźwięki,
-promieniowanie (jonizujące, kat.A/kat.B, nadfioletowe, podczerwone, laserowe),
-pole elektromagnetyczne,
-mikroklimat gorący / zimny
-zwiększone /obniżone ciśnienie atmosferyczne
obsługa monitora ekranowego (do 4 godzin dziennie/powyżej 4 godzin dziennie),
II. Pyły:
-pył przemysłowy (jaki?; powyżej NDN/ poniżej NDN ),
III. Czynniki chemiczne:
-związki chemiczne (jakie?; nazwy substancji chemicznych, a nie preparatów),
IV. Czynniki biologiczne:
-materiał zakaźny (wirus zapalenia wątroby typ B,C, HIV)
-borrelia burgdorferi, toxoplazmoza, chlamydia, wirus kleszczowego zapalenia mózgu,
-prątki gruźlicy,
-pałeczki brucella abortus bovis,
-grzyby, pleśnie,
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne:
-stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością, kierowanie zespołem ludzkim, stały duży dopływ informacji, gotowość do odpowiedzi,
-zagrożenia wynikające z narażenia życia,
-monotonia pracy,
-stanowisko wymagające sprawności psychoruchowej, obsługa ciężkiego sprzętu -budowlanego, wózka widłowego, koparki, koparko-ładowarki, żurawi, suwnic,
-obsługa maszyn w ruchu (osłonięte/nieosłonięte),
-praca na wysokości (do 3 m/powyżej 3 m),
-praca na masztach, w wykopach,
-praca nocna, praca zmianowa,
-praca fizyczna, dźwiganie,
-praca w pozycji wymuszonej,
-praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn,
-praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego,
-kierowanie pojazdem do 3,5 tony, kierowanie samochodem służbowym KAT [podać kategorię],samochodem prywatnym do celów służbowych KAT [podać kategorię]
-kierowanie pojazdem powyżej 3,5 tony,
Legenda:
[NDN – wartość najwyższego dopuszczalnego natężenia]
W podsumowaniu należy podać łączną liczbę czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na stanowisku pracy.
W przypadku braku czynników szkodliwych należy wpisać „0”.
Skierowanie kończy pieczęć i podpis osoby upoważnionej do skierowania pracownika na badania.
Mile widzianym udogodnieniem jest podanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za skierowanie pracownika na badania (np. Dział administracyjno-kadrowy, Służba BHP).

Skip to content